Băuturi - K, HiteJinro

Jinro Soju Green Grape 13% 360ml
Jinro Soju Green Grape 13% 360ml
22,00 RON
Jinro Soju Retro 16.5% 350ml
Jinro Soju Retro 16.5% 350ml
23,00 RON
Jinro Soju Strawberry 13% 360ml
Jinro Soju Strawberry 13% 360ml
22,00 RON
Jinro Soju Plum 13% 360ml
Jinro Soju Plum 13% 360ml
22,00 RON
Jinro Soju Grapefruit 13% 360ml
Jinro Soju Grapefruit 13% 360ml
22,00 RON
Jinro Chamisul Soju Fresh 16.9% 350ml
Jinro Chamisul Soju Fresh 16.9% 350ml
23,00 RON